CHOCOLATE COLLAGEN PEPTIDES – Bột Collagen thủy phân vị socola

1.950.000 VNĐ